Varis Nedir? Nasıl Tedavi Edilir?

Varis Klinigi
Varis Klinigi

en basit tanımıyla toplardamar genişlemesi olarak adlandırılan bir çeşit hastalıktır. genelde 50 yaş üzerinde bulunan insanlarda görülen bir rahatsızlıktır. Kadınlarda biraz daha yaygın olduğu için toplum içerisinde genellikle kadın hastalığı gibi görülür. Ancak kesinlikle erkekler de kadınlar kadar riskiyle karşı karşıyadır. Varisli bölgede kan akış hızı normal olmadığı için belli problemlerle karşılaşılmaktadır.

Varisler mor ya da koyu mavi şekilde görünen damar çıkıntıları şeklinde kendisini göstermektedir.

Bu hastalık genellikle bacaklarda görülen bir hastalıktır. Hastalığın bir diğer ismi ise örümcek damar hastalığı olarak bilinir. Hastalığın bacaklarda görülmesinin sebebi ise alt vücutta kan akışının üst vücuda göre biraz daha fazla olmasıdır.

Hastalık genellikle damarlarınızda yanma, zonklama gibi belirtilerle kendisini belli eder.

h2">Vari_Nicin_Olusuer">Varis içinOluşurZ?
fft99_mf9479324 variin ouşlm sebpmlei bidlen fazladır.>Bu sebpmledlenherahngi bivisi sinde br hastalığın ouşumunu tetliklmniű ol bilr.>Bu sebpmle;.

/ul> h2">Vari_ Tedav_Ycontemlei_Nemleedir">Varis TedaviYöontemlei NemleediZ?
57471c15cbbf34122892d1b3 varilli damarlarır çılarolmas,k damar içeriside öplkr_verlmes, .laer kle damarıry akolmasr ya dararyo frekans yöonteia gibiyöontemledlen birstamesni öinedcektir. Ancakbunlauzmpanknilmlein uygulhy.obilceğn yöontemlez olduğu içinayrkıntıı olaraköğrenemekListrseniz uzmpaklardnköğrenemldisinz. .

h3">
752x395-eolm-sirkmesyle-zayifklamnind-forulus-nedir1543565187994 varilliolan bölgye iyice ynedidcek şekildelmaajr ypbarakuygulhykır.>Bunişleie gülde3 -defr ypmanzmrtavesye ned yorzr.>Bnuin onucunzda>varilli damarlarınz dakolmyc vleküçrülmyea aşlhy.acaktır.

h3">
fft20_mf4005672 Bunişleie ypba ke 15e gülde bi bikaç gümdakr_veemldisinz. Ddaha onrakvVarislesinzr zvlalr kadar evam etrmldisinz..

h3">
mydanoz-svlataymeselli-11 varilli bölgye lmaajr ypbarakuygulhykır.

h3">
5a96e8037af5071488228b5c varilli bölgye lmaajr yprmaktakvVarislesinzriyileşemesikadıa yardarsSağhy.acaktır.

h3">
zeytinyağ-1 varilli bölgye lmaajr yprmaktakhem" siir rahalatncakhem"dza>varilli damarlarırküçrülmisidevle dakolmsdıa sebpz olacaktır.

varinte kurtuolm yöontemleirnemleedisdismlie yznımzda akb bilisinzr.

>
/ul>
 • h4y id="mh-comments" class="mhwwidget-titl "mh-commend-fore-title">>İlk? yorum ypbn ouin
  >Cevabi ptfalet1

  Yyoru>
  <{texarea -clss=145"-ross=45" name="commen"y id=ccommene" ria-"requiree="true"><{texarea>.

  <*?< inpu" name="authory id="authoryv-aume=i" siz="30e" ria-"requiree="true">

  <*?< inpu" name=hemaily id=hemailyv-aume=i" siz="30e" ria-"requiree="true">


  < inpu" name="urly id="urlyv-aume=i" siz="30e">

  inpu"mtype=schckbox5" name=/wp-commenecookiesp-cosmenulabeh#gazine-lit-smss="ess="commendecookiesp-cosmenulabeh#gazi>Sav" cy> inp, inpu", op:2"https: aha his br><{erommea he -elb36ome I okiesp-.eh fos="ulyv-aume=i" si

  e}.seand-forecookiespe}.sean> inpu"e}.sean>mmene}.sean>e=i" sie}.sean>e-lit-s">e-lit-sage">oss=45" nam_nu-itIDn://forecookiespn-bottarea -clss=145"_ny-pol">oss=45" nam_ny-pol">e-lit-s0n://ree="tl-"commend#rplry-link/forecookiespn-bottarea -cl/>< in>/ree="tl-"commend#rplry-link/forecookiespn-bottarea -cl/>_jsbr>< in>_jsbre-lit-s209">/ree=/

  responsivsponsivs0;fonmend-fore-title">>>
  mmene-widgebjecalet1ent" ih-widgn>e=i" sied:#f5f5f5}"1Arama:İlk? yorforecookiespe-widgn> inpu"en>e=i" sied:#f5f5 .se" #rpcehries"="Ara &hek dp;npu" name=ivsp fos="mhforecookiespe}.sean>e=i" sied:#f5fe}.sean>e-lit-sAra=ivsp

  rGemln Bmisimle.

  >h-commend-fore-title">> varikler de kadıvug80pmekzl-humusm-1074ef="Tvuğa Srillile=Humusyemek-rel=" tag> varikler de kadarath v>>-1074ef="Arath>variÇ >h-commend-fore-title">> Oruç Tutilli KolarV bi DSonrim yöois-ted-commend-forokiesp-cnpu" nd=c-an>SafSon )inyagsig> varP"Ep-posa> Suzan )inyagsig> varP"Ep-posa> Kapsül G ouğaob8 Srhip Oörk:Ptylek DoprpiYöois-ted-commend-forokiesp-cnpu" nd=c-an>ier de ka="itemsyaaebrubektasoglu srcmalli> hor/admcommesig> varP"Ep-posa> ier de ka="items"ur%20">